Whiplash en andere posttraumatische klachten

Na een ongeval kunnen hevige klachten blijven bestaan. Vaak treedt niet alleen pijn in de nek maar ook duizeligheid, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, pijn in de rest van de wervelkolom en schouders en hoofdpijn op. De irritatie die is ontstaan op zowel de wervelkolom als het zenuwstelsel kan langdurige klachten geven.

Met osteopathie bekijken we wat allemaal invloed kan hebben op de klacht. Bij een whiplash werkt het vaak zelfs averechts om enkel op de nek zelf te behandelen omdat deze al zo zwaar overprikkeld is. Door de spanning/blokkades op andere plekken in het lichaam te behandelen wordt voorzichtig naar herstel in het lichaam toegewerkt. Ook kan met zachte technieken op het zenuwstelsel gewerkt worden om deze tot rust te brengen. Wij adviseren dan ook na een ongeval of zware val een osteopaat op te zoeken