Vertraagde motorische ontwikkeling

Wanneer jij of je omgeving signaleren dat de motorische ontwikkeling van je baby wat vertraagd lijkt, is het verstandig te kijken hoe dit kan komen. De oorsprong ervan kan vanuit bewegingsbeperking of blokkades in het lichaam van je kindje komen. Bijvoorbeeld: overmatig overstrekken of bemoeilijkte rotatie in de wervelkolom kunnen moeite met rollen geven, moeilijkheden met het volledig oprichten van het hoofdje kan door een nekblokkade komen, kruipen kan onmogelijk zijn wanneer het bekken niet goed kan kantelen en noem zo maar op. Een osteopaat is in staat te zoeken waar er bewegingsbeperkingen in het lichaam zijn en deze te behandelen. Daarnaast kan ze tips geven voor in het dagelijks leven en oefeningen. Vanuit een ontspannen lichaam zonder bewegingsbeperkingen worden de optimale voorwaarden geschept om te ontwikkelen. 

Kinderfysiotherapeuten sturen regelmatig baby’s door wanneer (een) ze door oefenen alleen niet voldoende vooruitkomen. Maar ook wij sturen baby’s door naar een kinderfysiotherapeute wanneer we zien dat na het wegnemen van de blokkades de motoriek uitgebreider ondersteunt mag worden met oefeningen. Wij zijn door het volgen van extra opleidingen met betrekking tot ontwikkeling van baby en kind, in staat deze motorische ontwikkelingen te toetsen met wat normaal zou zijn op die leeftijd. Indien wij twijfelen of er niets kunnen aan doen, zal er altijd doorverwezen worden naar een kinderarts.