Maag- darmklachten

Het spijsverteringsstelsel of gastro-intestinale systeem vormen een belangrijke schakel in ons bestaan. We hebben immers energie nodig om te kunnen functioneren. Deze energie halen wij hoofdzakelijk uit voeding, een goed werkend spijsverteringssysteem is daarom zeer belangrijk.
Jammer genoeg komt het zeer frequent voor dat mensen last hebben van dit systeem.

 

Voorbeelden van klachten:

 • Buikpijn
 • Krampen
 • Prikkelbare darm
 • Moeilijke of net te makkelijke ontlasting (obstipatie-diarree)
 • Zuurbranden (reflux)
 • Opgeblazen gevoel
 • Lucht in de darmen (borborygmus en flatulentie)
 • Overmatig boeren
 • Onverteerde delen in de ontlasting.

Voor een goede werking van je maag en darmen zijn veel factoren belangrijk. De aansturing vanuit het zenuwstelsel (vanuit de nek, rug en het bekken) moet goed zijn, de lokale bezenuwing maar ook de aan en afvoer van bloed zijn onder andere van belang. Deze vervoeren immers de nutriënten in uw lichaam en zorgen ervoor dat afvalstoffen hun weg vinden naar het juiste orgaan dat ze weer zal uitscheiden.

 

De oorzaken van maag- of darmproblemen

De oorzaken van maag- of darmporblemen kunnen osteopatisch gezien heel divers zijn:

 • De mobiliteit van de darmen is niet goed:

De vertering gebeurt ten eerste op chemisch gebied, doordat er allemaal stofjes worden geproduceerd (verteringssappen en enzymen) door onze organen. Maar ten tweede zijn de bewegingen van maag en darmen ook belangrijk voor deze vertering. Deze bewegingen zorgen ervoor dat het voedsel wordt gekneed en daardoor de verschillende stofjes overal kunnen komen. Net zoals we goed moeten kneden wanneer we brood maken, zodanig dat het water en dergelijke goed verdeeld wordt. 
Door deze bewegingen wat men ook peristaltiek noemt, gaat het voedsel ook verder in ons verteringskanaal totdat het er uiteindelijk verteerd in de WC uitkomt. Een goede beweeglijkheid van heel dit kanaal is dus essentieel. Als de maag al geen goede beweeglijkheid heeft, zal de vertering daar minder goed verlopen en zal de rest van het systeem dus harder moeten werken. 
Verder kan het voorkomen dat door bepaalde operaties net als na een blindedarmontsteking (appendicitis) littekenweefsel is gevormd. Littekenweefsel is stugger weefsel en zal dus effect hebben op de peristaltiek of darmbewegingen.

 • Het zenuwstelsel stuurt het maag-darmsysteem minder goed aan:


Hier spreken we over een functioneel probleem, dus niet dat alles stil is gevallen door een neurologisch probleem, maar doordat bepaalde delen meer en andere minder worden gestimuleerd door het zenuwstelsel. 
Dit heeft als gevolg dat uw maag en darm minder goed kunnen functioneren. 
De aansturing gebeurt vanuit de ruggengraat en dan met name het middelste deel, de hoge nek, ook wel OAA-complex genoemd en het heiligbeen (sacrum). Een bewegingsbeperking in 1 van deze zones, geeft functioneel een disbalans in de aansturing over het zenuwsysteem. 
Zo kan het voorkomen dat de klep/sfincter die de maag en dunne darm afsluiten, net te strak staan. Daardoor zal de maag moeilijker ledigen. Ze kunnen ook niet goed meer afsluiten, waardoor voedsel te snel passeert, voordat het optimaal is verteerd.

 • Er kunnen ontstekingen of andere aandoeningen zijn die effect hebben op uw maag-darmstelsel:Voorbeelden zijn: Crohn, Irritable Bowel Syndrome (IBS), spastische darm, colitis ulcerosa, diverticulose/diverticulitis, gastritis, maagzweer…
Aan deze aandoeningen kunnen wij als osteopaat niets veranderen. Wij gaan dit met andere woorden niet genezen. Dit wil echter niet zeggen dat wij hier niets mee kunnen. In veel gevallen kunnen we ervoor zorgen dat de klachten draaglijker zijn en soms zelfs verdwijnen. Osteopathie kan er dus voor zorgen dat symptomen verminderen.
Problemen met het interne deel van uw maag of darmkanaal:
Dit is waar de slijmvlieslaag zich bevind. Deze is niet alleen belangrijk voor de vertering van voeding, maar ook voor de bescherming. Deze kan aangetast worden doordat we voedingsmiddelen eten waar we niet tegen kunnen. Denk aan lactoseintollerantie, melkallergie, glutenallergie (coeliackie).…
Of doordat bijvoorbeeld in de dikke darm de darmflora niet in een optimaal evenwicht zijn, deze darmflora zijn bacteriën die we nodig hebben voor het laatste deel van de vertering in onze dikke darm.

 

Hoe kunnen wij u helpen bij buikklachten:

Wij zijn in de osteopathie bezig met de beweeglijkheid van weefsel. Een voorbeeld van weefsels zijn de organen. Deze moeten dus ook een goede beweeglijkheid en doorbloeding hebben om een goede functionaliteit te hebben. We gaan dus werken op de mobiliteit van de organen, maar misschien nog belangrijker zullen we werken op de doorbloeding en aansturing van deze organen. Deze zorgen immers voor een optimale werking. Als dit goed functioneert, zal de algemene werking van de buik verbeteren en uw klachten of symptomen zullen verminderen of weggaan.
Hiervoor zullen we zoals hierboven besproken moeten kijken naar de hoge nek (OAA), de middelste zone van de rug en het bekken. De aansturing van alle weefsels komt immers vanuit onze ruggengraat en loopt van daar naar het doelorgaan.
Indien er een vermoeden of al een actieve ontsteking zou zijn in het maagdarmsysteem, zullen we u indien dit nog niet is gebeurd eerst verwijzen naar de huisarts.