Concentratie, gedrags- en/of leerproblemen (dyslexie, dyscalculie), ADD, ADHD.

Leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie maar ook concentratieproblemen of ADD en ADHD hebben vaak allemaal te maken met een juiste prikkel en informatieverwerking. Wanneer er blokkades in het lichaam aanwezig zijn kunnen sommige processen verstoord raken.

Blokkades in het lichaam maken dat een kind al vele prikkels vanuit het lichaam heeft te verwerken en zich moeilijker op de buitenwereld kan focussen. Ook kunnen blokkades de informatieverwerking verstoren wat optimaal functioneren gewoon een stuk lastiger maakt. 

Met osteopathie helpen we het kind beter in zijn vel te zitten, de processen in het hele lichaam beter te laten verlopen door blokkades te behandelen. Hierdoor kan een kind vanuit een optimale positie ontwikkelen, dit geeft de rust om zich beter te voelen.