Osteopathie


Als osteopaat beoordelen wij de beweeglijkheid maar ook de onderlinge samenhang van alle weefsels in het lichaam. Behandeling richt zich op het verlichten of wegnemen van lichamelijke klachten zoals rug-, nek-, hoofd-, gewrichts- of buikpijn waardoor je je weer optimaal gezond kunt voelen. Een osteopaat behandelt geen klacht of ziekte apart maar de mens met zijn ziekte of klacht in zijn geheel. Soms is een klacht al op te lossen in een of enkele behandelingen.


“Niet alleen de klacht maar jij als geheel staat centraal”


Belangrijke uitgangspunten in de osteopathie zijn

  • Osteopathie is een manuele behandelmethode die het zelfgenezend vermogen van het lichaam probeert te herstellen. Een osteopaat behandelt geen klacht of ziekte apart maar de mens met zijn ziekte of klacht in zijn geheel. 
  • Holisme: Ieder lichaamsdeel beïnvloed andere lichaamsdelen, wanneer een regio verstoord is kan dit elders klachten geven. 
  • Leven is bewegen: Beweeglijkheid van zowel het lichaam als zijn verschillende systemen (de organen, botten, spieren, zenuwen enzovoorts) is voor een osteopaat van groot belang. Wanneer functie beperkt wordt ontstaan er problemen. 
  • Arterial rule: een continue afvoer van afvalstoffen en aanvoer van vitamine, mineralen, en zuurstof  is van groot belang voor de gezondheid van levende structuren wanneer hier problemen ontstaan kunnen klachten het gevolg zijn.
  • Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plaats waar de klacht zich bevindt. Pijn is een gevolg van iets wat klachten geeft, de oorzaak ligt meestal ergens anders!

 

Wat de oorzaken van een klacht of bewegingsverlies zoal kunnen zijn is zeer uiteenlopend : van een harde val tot een bevalling, van erfelijkheid tot ziekten, van ontstekingen tot overbelasting maar ook van stress of emotie tot voedings- of levensgewoonten en ga zo maar door. Het kan lang duren voor dat een bewegingsverlies ook daadwerkelijk klachten geeft lokaal of elders in het lichaam. Om een goed beeld te krijgen doet de osteopaat een uitgebreide anamnese en onderzoekt hij het hele lichaam. Osteopathie werkt aanvullend op reguliere geneeskunde en is een therapie naast reguliere behandelmethoden.

Plan direct uw eigen afspraak

Plan uw afspraak

Onderzoek

Tijdens een eerste consult spreken we uw klacht(en) door en doorlopen we een aantal vragen (en ziektegeschiedenis) om een volledig beeld van uw gezondheid te krijgen. Als u een lijst heeft met medicijnen die u gebruikt, of verslagen heeft van eerdere onderzoeken of behandelingen, dan is dit handig dat u deze meeneemt naar het eerste consult. Uw osteopaat zal deze dan overlopen samen met u en indien nodig in uw dossier plaatsen.

 

Vervolgens onderzoeken we op bewegingsverliezen in het lichaam en leggen uit hoe dat in verhouding staat tot uw klacht. Omdat de osteopaat de oorzaak van de klacht zoekt en deze voor iedereen verschillend kan zijn, kunnen twee personen die zich met dezelfde klacht aanmelden een totaal verschillend behandelplan krijgen. We vinden het belangrijk uit te leggen hoe wij als osteopaat de klacht en oorzaak hiervan zien dus proberen steeds uitgebreid uitleg te geven. 

Wij gaan niet enkel deze functiebeperkingen opzoeken in het spier- en gewrichtsstelsel, maar gaan ook breder naar andere systemen kijken. Zoals daar zijn het cardio-vasculaire systeem (hart en bloedvaten), neurologische systeem (zenuwen/zenuwstelsel) Het gastro-intestinale systeem (maag, darmen en alles wat met spijsvertering te maken heeft, je krijgt immers je voedingsstoffen en energie vanwege een goede werking van dit systeem). Dit zijn een paar voorbeelden van de verschillende systemen die de osteopaat zal onderzoeken. Kortom we kijken verder dan enkel de spieren en gewrichten maar onderzoeken en behandelen meer het geheel. 

Behandeling

Tijdens de behandeling kunnen de handgrepen variëren van heel zacht tot stevig, regelmatig op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. Na de behandeling heeft het lichaam de tijd en rust nodig om te reageren op de behandeling en het zelfherstellend vermogen aan te spreken. Daardoor varieert de periode tussen behandelingen van 1 week tot 2 maanden, sommige mensen komen zelfs maar eens per kwartaal of half jaar als “onderhoud”.

 

Omdat osteopaten getraind zijn in het herkennen van “rode vlaggen” ofwel contra-indicaties is een verwijzing voor osteopathie niet nodig. Indien nodig en met uw toestemming kan overlegd worden met een huisarts of specialist.

Osteopathie heeft uiteraard ook zijn beperkingen. Zo kunnen wij geen ziekten genezen of klachten verhelpen waarbij de structuur van het weefsel is aangetast. Wij kunnen er wel voor zorgen dat de klachten die deze zaken met zich meebrengen verzacht worden. Dit gebeurt dan uiteraard in overleg met de behandelende huisarts.